Progecta
Progecta - Soluzioni di automazione e controllo
 

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

 
Industria  

Преработвателна индустрия и манифактурна промишленост

Progecta реализира системи за автоматизация и контрол на машини и преработвателни линии в производствената сфера. Инсталираните решения предвиждат използването на контролен хардуер като PLC, PAC, RTU, и т.н., на устройства за задвижване като мотори, активатори и роботи, и устройства за операторски интерфейс като компютър, тънък клиент и операторски панели. ДЕТАЙЛИ >

Installazioni civili e terziario Building automation  

Сградни инсталации и инсталации в сферата на услугите Сградна автоматизация

Progecta проектира и реализира системи за автоматизация за големи сгради с обществено и жилищно предназначение. Тези системи предвиждат интегрирано управление на всички технологични инсталации като: външно и вътрешно електрическо захранване и осветление, централи за отопление и охлаждане, съоръжения HVAC (отопление, вентилация и климатизация)...

Infrastrutture Utenze e impianti pubblici  

Инфраструктури Обществени съоръжения

Progecta реализира системи за наблюдение и контрол на съоръжения за обществено ползване и управление на потреблението. Обществените администрации и предприятията, които предлагат обществени услуги се обръщат към Progecta, за да изберат най-добрите технологии налични на пазара, за проектиране на инфраструктурата и за реализация на системи за контрол и телеуправление.

Generazione e distribuzione di energia elettrica  

Генериране и разпределение на ел. енергия

Progecta изгражда системи за наблюдение и контрол за управление на централи за производство на ел. енергия, трансформатори AT/MT/BT, разпределители и системи EPMS (Energy Power Management System) за контрол на електрическите заряди.

 
 
     
 

Progecta s.r.l.
Viale Industria n. 20 - 12051 Alba (CN)
Tel. (+39) 0173.283703
P.iva 02767410042 - Note legali - Cookie Policy - Privacy Policy - Email: progecta@progecta.it

Powered by Blulab