Progecta
Progecta - Soluzioni di automazione e controllo
 
Generazione e distribuzione di energia elettrica

ЕНЕРГИЯ

Генериране, трансформиране и разпределение на ел. енергия

Progecta изгражда системи за наблюдение и контрол за управление на централи за производство на ел. енергия, трансформатори AT/MT/BT, разпределители и системи EPMS (Energy Power Management System) за контрол на електрическите заряди. Освен това, благодарение на сътрудничеството с Crea-Watt, фирма, работеща в сферата на изследванията и развоя в енергийния сектор, и Caraglio, специализирана фирма за реализация и конструиране на ел. централи, Progecta може да реализира изцяло „до ключ” съоръжения за генериране и използване на алтернативни енергии.

Progecta, Crea-Watt и Caraglio дават на клиента опита си в използването на енергия от възобновяеми източници, с висока продуктивност и нисък разход при използване, като го подкрепят във всеки един момент: от избора на подходящо за целта място до пускането на централата в действие, преминавайки през необходимите бюрократични стъпки до получаването на право за използване на природния ресурс.

Сфери на приложение:

  • Водноелектрически централи
  • Централи с биомаса
  • Вятърни централи
  • Слънчеви централи
  • Когенерационни централи
 
 
 
     
 

Progecta s.r.l.
Viale Industria n. 20 - 12051 Alba (CN)
Tel. (+39) 0173.283703
P.iva 02767410042 - Note legali - Cookie Policy - Privacy Policy - Email: progecta@progecta.it

Powered by Blulab