Progecta
Progecta - Soluzioni di automazione e controllo
 
Installazioni civili e terziario Building automation

ТРЕТИЧЕН СЕКТОР

Сградни инсталации и инсталации в сферата на услугите - сградна автоматизация

Progecta проектира и реализира системи за автоматизация за големи сгради с обществено и жилищно предназначение. Тези системи предвиждат интегрирано управление на всички технологични инсталации като: външно и вътрешно електрическо захранване и осветление, централи за отопление и охлаждане, съоръжения HVAC (отопление, вентилация и климатизация), специални съоръжения (противовзломни, системи за видеонаблюдение и противопожарни), системи за събиране и управление на данните и съответните енергийни консумации със съответните сигнализации при преминаване на праговете на консумация.

Progecta помага на клиента да избере най-подходящата на пазара технологична платформа, проектира архитектурата на системата за контрол, като я оразмери подходящо, за да гарантира ефикасност и функционалност. Проектите в сферата на сградната автоматизация се поемат в перспективата за интеграция и хармония между изискванията за контрол на сградните структури и тези на хората, които ще ги обитават. В частност, Progecta обръща внимание не само на аспектите на сигурността на имуществото и хората, а и на удобството, енергийното спестяване, поддръжката на структурата в добро функциониращо състояние с цел избягване на досадни повреди, на оптимизацията на поддръжката и улеснено управление на имотите.

Progecta дава на своите клиенти индивидуални средства за наблюдение на инсталацията, проектирани да опростят и оптимизират стопанисването на една сграда, които позволяват да се анализират и съкращават директните и индиректни разходи по използването й: от дейностите по поддръжката, до контролираната консумация на ел. енергия, регулиране на нивата на вентилация и осветление според часа и сезона и т.н.

Сфери на приложение:

  • Търговски центрове
  • Офис сгради
  • Конгресни центрове
  • Резиденции
  • Туристически селища
  • Хотели
  • Музеи
  • Стадиони, спортни зали и други структури за спорт и отдих
  • Логистични центрове

Реализирани проекти:

Система за контрол на температурата на резервоарите за винопроизводство в изба Еленово - Миролио

Контролът на осветлението, климатизацията на различните зони и на съоръженията, свързани с хладилните витрини, позволява значителни спестявания на ел. енергия и газ (...)

 
 
 
     
 

Progecta s.r.l.
Viale Industria n. 20 - 12051 Alba (CN)
Tel. (+39) 0173.283703
P.iva 02767410042 - Note legali - Cookie Policy - Privacy Policy - Email: progecta@progecta.it

Powered by Blulab