Progecta
Progecta - Soluzioni di automazione e controllo
 
 

УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

Architettura del sistema di Automazione  

Архитектура на проекта за автоматизация

Определение на проекта и специфично описание

Ingegneria delle reti  

Мрежово проектиране

Проектиране на мрежи за автоматизация (fieldbus, LAN, WAN Ethernet), проект за топографията, конфигурацията и проверката на устройствата за получаване и предаване на данни:
 • Сървъри и клиенти
 • I/O
 • RTU и контрол от разстояние
 • Операторски панели
 • Рутери, суичове, гейтуей, бъс конвертори и т.н.

 	 Ingegneria elettrica  

Ел. инженеринг

Анализ, проучвания за осъществимостта, съставяне на конкурсна документация, количествени сметки и проекти за ел. съоръжения за: :
 • Системи за трансформиране и разпределение MT/BT
 • Съоръжения за обработка и производствени линии
 • RTU и контрол от разстояние
 • Съоръжения в опасни райони (Atex)
 • Машини

Software per dispositivi di automazione  

Софтуер за устройства за автоматизация

Анализ, определение на хардуерната архитектура, развой, конфигурация и инсталация на устройствата за автоматизация, контрол и преместване за обществени и индустриални машини и съоръжения:
 • PLC, PAC
 • Движение (мотори и активатори)
 • Роботи
 • Операторски панели
 • Устройства за сградна автоматизация (DDC)

Software per la supervisione  

Софтуер за наблюдение

Анализ, избор на софтуерната платформа, създаване на архитектурата и развой на код за наблюдение на съоръжения, машини, централи и сгради:
 • MMI
 • HMI
 • SCADA
 • Софтуер за управление на непрекъснати процеси и партидни процеси
 • Реализация на Уеб Клиент

Business Intelligence  

Бизнес Анализ

Избор на търговската платформа, конфигурация и развой на кода, интегриране с фирмените IT структура и софтуер:
 • Data historian за събиране и архивиране на данните
 • Управление и визуализация на данните (производителност, консумация и използване)
 • Софтуер за оптимизация на изпълнението (KPI)
 • Интегриране с фирмените информационни системи
 • Управление и оптимизация на поддръжката

Quadri e impianti elettrici  

Ел. табла и съоръжения

Окабеляване, реализация, проверка и инсталация на:
 • Ел. табла за мощност
 • Контролни табла с PLC и системи за автоматизация
 • Командни пултове
 • Ел. съоръжения на борда на машината
 • Мрежи

Formazione e documentazione  

Обучение и документация

Реализация на документация, съпътстваща проектите и съответното обучение на персонала на клиента:
 • Наръчници за работа и поддръжка
 • Обучение на персонала на клиента

Assistenza post-avviamento  

Поддръжка след пускане в действие

Съпорт на инсталираните системи:
 • По телефона (troubleshooting и помощ от разстояние)
 • Посещение на място
 • Обновяване на софтуер/фирмуер

 
 
     
 

Progecta s.r.l.
Viale Industria n. 20 - 12051 Alba (CN)
Tel. (+39) 0173.283703
P.iva 02767410042 - Note legali - Cookie Policy - Privacy Policy - Email: progecta@progecta.it

Powered by Blulab